De Gaast  

 

De Gaast is de grootste en meest veelzijdige ruimte van Cultureel Centrum De Wis met het podium als enige vaststaande element.

Deze multifunctionele ruimte kan worden ingezet voor diverse activiteiten zoals: 

Toneeluitvoeringen: het toneel staat in directe verbinding met zaal De Spier die als kleedkamer/schminkkamer kan dienen.
Met een theateropstelling heeft deze zaal al gauw 200 zitplaatsen. We adviseren u graag over gebruik geluidinstallatie en lichtbalk. 

Bijeenkomsten: jaarvergaderingen, discussieavonden, themaworkshops - deze worden allemaal georganiseerd in De Gaast. Afhankelijk van de opstelling kunnen er maximaal 140 personen deelnemen.

Beurzen: door het openen van de flexibele wanden kan de ontvangstruimte met de Gaast en de Gerf worden verbonden zodat een grote open ruimte ontstaat die zeer geschikt is voor het organiseren van beurzen. 

Koffietafels: direct gelegen naast de kerk en de begraafplaats is De Wis ook uitermate geschikt voor koffietafels. Vraagt de beheerder naar de mogelijkheden.

Diverse technische faciliteiten zoals een geluidinstallatie, lichtbalk, beamer en WIFI zijn aanwezig.  

      

 

 

Theateropstelling

 

Koffietafel

 

Discussie-avond