Cultureel Centrum De Wis

Loosbroek

Verbinden in De Wis

Cultureel Centrum De Wis heeft een huiskamerfunctie voor Loosbroek waar verbinden voor alle inwoners van Loosbroek - van jong tot oud - centraal staat.

In het cultureel centrum vindt een mix van sociale, culturele, maatschappelijke en commerciële activiteiten plaats. Dit moet leiden tot het verder verbinden van de inwoners van Loosbroek onderling en het verhogen van de leefbaarheid in de kern. Het multifunctionele centrum  beschikt over vijf zalen met diverse faciliteiten en mogelijkheden. 

Het centrum biedt onderdak aan verenigingen, maatschappelijke instellingen en organisaties, maar is ook geschikt voor het organiseren van workshops, beurzen, lezingen, koffietafels, studiedagen enz.