Cultureel Centrum De Wis

Loosbroek

Wisactie


Op 7 mei 1977 heeft de burgemeester van Heeswijk-Dinther, Mr. Breukel, De Wis geopend met de historische woorden: “Loosbroek heeft nu zijn Rolls Royce, maar zal zelf voor een groot gedeelte voor de benzine moeten gaan zorgen”.  

Met dit laatst doelde de burgemeester op de unieke constructie die het Stichtingbestuur van De Wis destijds had bedacht voor de exploitatie van het gemeenschapshuis: “de actie 1 gulden per week per gezin voor het gemeenschapshuis”. De actie die ook na 40 jaar nog steeds bestaat.

De Wis is een cultureel centrum ván en vóór de bevolking van Loosbroek. We hebben er samen de lusten en de lasten van. Vanuit deze gedachte is de Wisactie ontstaan. Door de Wisactie nemen we allemaal een klein beetje verantwoording voor het leefbaar houden van een kleine kern als Loosbroek. Gezinnen en actieve mensen in het verenigingsleven worden niet extra belast in de vorm van een hogere bijdrage omdat men moet betalen om te kunnen repeteren of vergaderen. 

Ook hoeven de verenigingen geen hoge entreegelden te vragen voor voorstellingen. Zij zetten zich immers in voor een optimaal verenigingsleven, het opzetten van activiteiten en dergelijke. Wij vinden het niet gepast als zij daarvoor dan “gestraft” zouden worden middels een bijdrage in zaalhuur. Alleen samen kunnen we De Wis op deze manier in stand houden en aan de verenigingen een kosteloos onderkomen bieden. Iets waar we als totale gemeenschap dus van mogen profiteren. 

Bijdrage: We vragen aan iedereen in Loosbroek om deel te nemen aan de Wisactie en doen daarbij het voorstel voor een bijdrage van € 40,00 per jaar. De Wis is ongeveer 40 weken per jaar drukbezet door het verenigingsleven. Voor deze 40 intensieve weken vragen wij u een bijdrage van € 1,00 per week, waarbij we dus uitkomen op een bedrag van € 40,00 per jaar. Uiteraard is dit een richtbedrag, u bent natuurlijk geheel vrij om de hoogte van uw bijdrage zelf te bepalen.

Wij rekenen op het sociale solidariteitsgevoel en de betrokkenheid van onze dorpsgenoten. U mag daarvoor rekenen op de inzet van vele vrijwilligers die al het mogelijke doen om de leefbaarheid in Loosbroek op een zo hoog mogelijk peil te houden.

In de maand juni ontvangen alle inwoners uit Loosbroek een flyer in de brievenbus met betrekking tot de Wisactie. Op de achterzijde van deze flyer is een machtigingsformulier afgedrukt. Begin juli haalt iemand namens De Wis het formulier huis aan huis weer op. Indien er onverhoopt niemand aan de deur komt, kan het formulier ook in de brievenbus van De Wis worden gestopt (Schaapsdijk 27). Eind juli zal de automatische incasso door middel van Euro incasso plaatsvinden. Gegevens over de incasso zijn terug te vinden op het machtigingsformulier. Natuurlijk kunt u ook zelf via een bankoverschrijving De Wis steunen (NL22RABO0129840173).

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen (bij voorkeur per email) met onze penningmeester René van Erp (mobiel: 06-10949372, email: Bestuur@de-wis.nl). 

Bedankt!

Bestuur Cultureel Centrum De Wis